* Souhlasím s dodaním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Berte však, prosím, na vědomí, že pokud výslovně požádáte o dodání digitálního obsahu, který není na hmotném nosiči, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemáte na odstoupení od smlouvy nárok, a to dle ustanovení § 1837 písm. l občanského zákoníku.

Pokud máte nějaký problém s objednávkou či ještě nějaké otázky, kontaktujte mě na e-mailu blazcikova.k@veganza.cz